Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường lối cách mạng đúng đắn

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường lối cách mạng đúng đắn

Nguyễn Tất Thành (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung. Trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Bác sinh ngày 19/5/1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác mất ngày 02/9/1969 tại Hà Nội. Ngày nay Lăng mộ hồ chủ tịch được xây dựng tại Thủ đô Hà Nội của Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

Nguyễn Tất Thành – Người thanh niên yêu nước rất ngưỡng mộ và kính trọng lòng yêu nước dũng cảm của các bậc tiền bối,. Nhưng với tấm lòng yêu nước sâu sắc, sự trăn trở về vận mệnh dân tộc. Bằng sự hiểu biết của bản thân; Nguyễn Tất Thành sớm nhận ra con đường do những người đi trước mở ra sẽ không giải phóng được dân tộc. Mà cần thiết phải có con đường mới phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử để giành lại độc lập, tự do.

Hãy cùng Cell tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi rất vui khi được cung cấp thông tin đến quí bạn đọc.

nguyễn tất thành ra đi tìm đường cứu nước

Hành trình ra đi tìm đường cứu nước

Tháng 5 năm 1909, Nguyễn Tất Thành xuất phát từ Huế và đi theo cha mình là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vào huyện Bình Khê thuộc tỉnh Bình Định. Tháng 9 năm 1909, Nguyễn Tất Thành được cha gửi đến Quy Nhơn để học thêm tiếng Pháp với thầy giáo Phạm Ngọc Thọ.

Tháng 8 năm 1910, Nguyễn Tất Thành rời Quy Nhơn, đi vào Sài Gòn.
Ngày 3 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc ở tàu Đô đốc Latouche-Tréville. Nhận thẻ nhân viên của tàu với tên mới là Văn Ba.

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành trong công việc là người phụ bếp chính thức lên đường sang Pháp

nguyễn tất thành ra đi tìm đường cứu nước
Như vậy là trong quá trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã đi qua bốn châu lục. Khảo sát nhiều nước thuộc địa và những nước tư bản tiên tiến điển hình thời bấy giờ. Đã tiếp xúc nhiều người, nhiều nhà tư tưởng. Nhưng tất cả chưa mang lại lời giải cho cách mạng Việt Nam. Chỉ có Lê nin và Quốc tế III là ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; giải phóng thuộc địa

Tiếp thu sự nghiệp Mac- Lenin

Người đã tham gia nhiều hoạt động thực tiễn và lý luận rất sôi nổi. Khi tiếp cận được chủ nghĩa Mác – Lê nin; Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản . Người đã dứt khoát lựa chọn con đường đi theo chủ nghĩa xã hội cho cách mạng Việt Nam; theo quỹ đạo của cách mạng vô sản.

Tuy đã là người cộng sản và tin theo chủ nghĩa Mác – Lê nin nhưng con đường cứu nước, giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản là thế nào?  thì năm 1920 Nguyễn Ái Quốc chưa thể hình dung được.

Chính trong quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú đó, với sự mẫn tiệp về chính trị, cùng với sự am tường sâu sắc về lý luận và thực tiễn và đặc biệt hơn là sự vững vàng, bản lĩnh và rất dũng cảm Nguyễn Ái Quốc đặt vấn đề rằng: học chủ nghĩa Mác – Lênin là học cái tinh thần cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết những vấn đề của cách mạng nước ta.

Ý nghĩa của việc tìm ra con đường cứu nước

Năm 1920, khi Hồ Chí Minh bắt gặp chủ nghĩa Mác – Lê nin thì vào giai đoạn này; Việt Nam thuộc quyền thống trị của thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa; nổi dậy đã diễn ra nhưng thất bại. Nhiều xu hướng cải cách, đổi mới được dấy lên nhưng cũng chưa đạt kết quả khả quan.

Từ việc tìm hiểu, nghiên cứu những bài học lịch sử và khảo nghiệm thực tiễn. Nguyễn Tất Thành thấy rằng mọi cách tiến hành ở trong nước, hay đi ra nước ngoài, đều không đạt kết quả tốt.

Sự kiện Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 05/6/1911 thể hiện sự thính nhạy về thực tiễn. Tình hình với sự lựa chọn hành trình xuất phát từ thành phố Sài Gòn. Đây là bước ngoặt lớn.

Sài Gòn, nơi ông dừng chân trong thời gian ngắn nhất. Nhưng lại có vai trò quyết định đối với sự nghiệp cứu nước. Được tiếp xúc với nhiều luồng thông tin đa dạng. Làm cho chủ nghĩa yêu nước của con người Việt Nam phát triển.

Thứ hai, cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ đã tạo nên những bước ngoặt lớn trong cách mạng Việt Nam, đã làm thay đổi hướng phát triển của lịch sử và thay đổi số phận của cả dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

Thứ ba, việc lựa chọn đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Lê nin đã mở ra ở Cách Mạng tháng 10 năm 1917 đã đem lại những thành tựu vĩ đại trong thực tế.

Nguồn: tuyengiaokontum.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sự kiện - Lễ hội